Channel TPs

Paksat 1R Satellite TV Channels Frequency Update 2023

Paksat 1R Satellite TV Channels Frequency Update 2023

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Dunya Media Group 3719 V 14400
Dunya News 3719 V 14400
Lahore News 3719 V 14400
Dunya International 3719 V 14400
Dunya Entertainment 3719 V 14400

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Geo TV Network 3737 V 14400
Geo News 3737 V 14400
Geo TV 3737 V 14400
Geo Kahani 3737 V 14400
Geo Super 3737 V 14400
Geo Tez 3737 V 14400
Geo Middle East 3737 V 14400

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
VU TV Network 3754 V 7500
VU TV Network 1 3754 V 7500
VU TV Network 2 3754 V 7500
VU TV Network 3 3754 V 7500
VU TV Network 4 3754 V 7500

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Suno FM 3760 H 1003
Suno FM 3760 H 1003
Suno FM GB 3760 H 1003

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
24 News Network 3770 V 7700
24 News HD 3770 V 7700
City 42 3770 V 7700
City 41 3770 V 7700
Rohi TV 3770 V 7700
UK 44 3770 V 7700

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
AJK TV 3777 V 2600

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Metro 1 News 3782 V 2200

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Sindh Network 3784 V 3200
Sindh TV 3784 V 3200
Sindh Music 3784 V 3200
Sindh News 3784 V 3200

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
PNN News 3788 H 3200

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Hum News 3793 V 4444

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Sab TV 3799 V 5500

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
See TV HD 3832 V 2600

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Apna Channel 3834 H 6500
8XM 3834 H 6500
Abb Takk 3834 H 6500
Jalwa 3834 H 6500

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
VSH News 3835 V 1606

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Express 3838 V 4800
Express Music (test card) 3838 V 4800
Express Entertainment 3838 V 4800
Express News 3838 V 4800

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
SS Creative Solutions 3846 V 6600
Coke Studio 3846 V 6600
Uni Plus 3846 V 6600
Muslim TV (Pakistan) 3846 V 6600
Pop Pakistan 3846 V 6600
Starlite TV 3846 V 6600
Star Max 3846 V 6600
Champion Kids TV 3846 V 6600
MovieOne 3846 V 6600
Super Screen 3846 V 6600
FilmOne 3846 V 6600
Pak Plus 3846 V 6600
Sahil TV 3846 V 6600
Shaheen TV 3846 V 6600
Sun TV 3846 V 6600
ELC TV 3846 V 6600
Paradise TV 3846 V 6600
[Talaash test card] 3846 V 6600
Sky Cinema 3846 V 6600
Hidayat TV 3846 V 6600
Bethat TV 3846 V 6600
Cinemovies 3846 V 6600
Hadi TV 1 3846 V 6600
TV 99 News HD 3846 V 6600
Azad News HD 3846 V 6600
Sahar Urdu 3846 V 6600
Muntazar TV 3846 V 6600
IFilm English 3846 V 6600

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Radio Pakistan 3847 H 1081
Radio Pakistan 3847 H 1081
Radio Pakistan 3847 H 1081
Radio Pakistan 3847 H 1081
Radio Pakistan 3847 H 1081
Radio Pakistan 3847 H 1081
Radio Pakistan 3847 H 1081

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Leo TV Network 3852 V 3250
LTN Family 3852 V 3250
Film World 3852 V 3250
Aruj TV 3852 V 3250
Filmax 3852 V 3250

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
PTV Bolan 3856 V 2590

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Dharti TV 3862 V 1850

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Kohenoor News 3952 V 2950

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
7 News HD 3964 V 2356

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Public News 3979 V 3650

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Channel Five 3983 V 2000

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Time News 3985 V 1600

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
PTV Network 4004 V 15555
PTV Home 4004 V 15555
PTV News 4004 V 15555
PTV Global 4004 V 15555
PTV Sports 4004 V 15555
PTV World 4004 V 15555
FM Radio Sawat 4004 V 15555
Radio Pakistan 4004 V 15555
Radio Pakistan 4004 V 15555
Radio Apna & Nori 4004 V 15555

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
GTV Network 4005 H 1600
GTV 4005 H 1600

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
92 News HD 4023 V 5700

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Samaa News 4029 H 1600
Samaa FM 4029 H 1600

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
SS Creative Solutions 4037 V 4800
Noor TV (UK) 4037 V 4800
CineMax 4037 V 4800
Ib TV 4037 V 4800
Bolo News 4037 V 4800
M4U Movies 4037 V 4800
GR 8 TV 4037 V 4800
Popular News 4037 V 4800
Dhanak TV 4037 V 4800
A1 Entertainment TV 4037 V 4800
Zindagi TV 4037 V 4800
E1 TV 4037 V 4800
Movies 24 4037 V 4800
Xpose News HD 4037 V 4800
Sub News HD 4037 V 4800
Grand TV 4037 V 4800
Quran TV (Pakistan) 4037 V 4800
Azad TV (Pakistan) 4037 V 4800
Dance TV 4037 V 4800
Focus News HD 4037 V 4800
Sahar Urdu 4037 V 4800
RC 4037 V 4800
IFilm English 4037 V 4800

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Gourmet News Network 4038 H 6151
GNN News 4038 H 6151

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
A Plus 4047 V 6151

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
PTV Network 4052 V 5185
PTV National 4052 V 5185
Teleschool 4052 V 5185
Radio Pakistan 4052 V 5185

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Aaj Network 4074 V 6150
Aaj Entertainment 4074 V 6150
Play Entertainment 4074 V 6150
Aaj News 4074 V 6150

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
ATV (Pakistan) 4081 V 3255

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Dawn News 4090 V 2035

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Awaz TV Network 4093 V 2527
Awaz TV 4093 V 2527

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Such TV 4096 V 3231

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Paksat Middle East 4101 H 4340
K21 News 4101 H 4340
Raavi TV 4101 H 4340

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Roze News 4101 V 2800

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Mehran TV 4115 V 1600

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
TV One Global 4115 V 4800
News One (Pakistan) 4115 V 4800
Waseb TV 4115 V 4800

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
TV Today (Pakistan) 4120 V 2488

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
KTN Network 4135 V 2400
KTN 4135 V 2400
Kashish 4135 V 2400
KTN News 4135 V 2400

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Mashriq TV 4138 V 1600

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Madani Channel 4144 V 2400

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Hum Network 4160 V 16100
Hum Masala 4160 V 16100
Hum Sitaray 4160 V 16100
Hum TV MENA 4160 V 16100
Hum TV 4160 V 16100
Pashto 1 4160 V 16100

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Indus News 4174 V 6395
Oxygene 4174 V 6395

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency Polarity Symbol Rate
Neo News HD 4174 V 6395
Lahore Rang 4174 V 6395

Paksat 1R 38.0° East Satellite TV channels frequency list Latest Updated 30-12-2022 LNB Type C Band

Channel Name

Frequency

Polarity

Symbol Rate

AVT Khyber

3210

H

7749

Khyber News

3210

H

7749

Kay 2

3210

H

7749

Khyber ME

3210

H

7749

LTN Family

3818

V

6200

Film World

3818

V

6200

Aruj TV

3818

V

6200

Film World Global

3818

V

6200

Filmazia Global

3818

V

6200

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button